درباره صرافی دی

شرکت خدمات ارزی و صرافی دی با کسب مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید هیات مدیره در 22 بهمن ماه سال 1394 همزمان با  سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با حضور مدیر عامل محترم بانک دی بازگشایی و فعالیت رسمی خود را در بازار ارزی و اقتصادی کشور آغاز نموده است .

هیات مدیره

آقای سعیدی : رئیس هیات مدیره

پست الکترونیک :

آقای قیاسوند : نائب رئیس هیات مدیره

پست الکترونیک :

آقای دروی :مدیر عامل و عضو هیات مدیره

پست الکترونیک :

آقای شریعتی : عضو هیات مدیره

پست الکترونیک :

آقای راد سعید : عضو هیات مدیره

پست الکترونیک :

مدیریت

آقای دروی : مدیر عامل و عضو هیات مدیره

پست الکترونیک :

آقای اصغری :معاون مدیر عامل

پست الکترونیک :asghari.m@dayexchange.ir 

خانم ملا نوروزی : مسئول دفتر مدیر عامل

پست الکترونیک :

بخش حواله های ارزی

خانم بشری : مدیر حواله های ارزی

پست الکترونیک :

خانم محمدی : کارشناس حواله ها

پست الکترونیک :

خانم قناتی : کارشناس حواله ها

پست الکترونیک :

آقای اکبری: کارشناس حواله ها

پست الکترونیک :

بخش مالی

آقای پهلوان : مدیر مالی

پست الکترونیک :

خانم مرادی :کارشناس مالی

پست الکترونیک :

آقای حسنی : کارشناس مالی

خزانه

آقای لشکری : مدیر خزانه

پست الکترونیک :

: